Контакти

ул. "Акад. Георги Бончев", бл. 6 (сграда на Издателство БАН), ет. 10,
София 1113, България
Телефони (359 2) 97 124 36
(359 2) 97 330 36
(359 2) 97 334 36
Факс (359 2) 97 120 15
E-mail office@dmt-product.com
design@dmt-product.com