Лога и корпоративна идентичност

DMT Product разработва лога за различни видове организации. Предлагаме и развитие на цялостни решения за корпоративна идентичност.