Опаковки

За клиентите си DMT Product разработва опаковки за различни видове продукти, като дизайните са съобразени с ценовия клас на продукта и вида печат. Основно разработваме опаковки в следните категории: